Víkend otvorených parkov a záhrad 2024

autor textu: Katarína Turecká, 2.6.2024

Občianske združenie Bratislavská kalvária sa aj tento rok zapojilo už do XVI. ročníka kultúrno-vzdelávacieho podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad, ktorého cieľom je šíriť myšlienky aktívnej ochrany mestskej zelene, parkov a záhrad. Podujatie sa konalo pod záštitou ministerky kultúry SR pani Martiny Šimkovičovej a primátora Hl.mesta SR Bratislavy pána Matúša Valla.

V rámci podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad, ktoré sa konalo 1. a 2. júna 2024 zorganizovalo OZ Bratislavská kalvária v spolupráci s KZ Sprevádzajúci - pútnické bratstvo poznávacie prednášky, ktorých zámerom bolo priblížiť návštevníkom podujatia históriu, flóru a faunu Kalvárskeho vrchu v Bratislave. Prednášajúcimi boli Mgr.Martin Čičo, RNDr.Dominik Letz, OP a Mgr. Katarína Turecká.

Autorka fotografií - Katarína Turecká

Počas soboty a nedele si návštevníci mali možnosť pozrieť 3 výstavy v obnovenom areáli pri kríži. Výstavu s názvom "Kalvária pred rokmi, dnes a zajtra" architektov manželov Hantabalovcov, výstavu "Liturgická obnova Kalvárie", ktorú prezentovalo OZ Bratislavská kalvária a KZ Sprevádzajúci a výstavu fotografií s názvom "Živočíchy Kalvárskeho vrchu-poznávaj a chráň" so sprievodným slovom autorky Mgr.Kataríny Tureckej. V sobotu bolo súčasťou podujatia vystúpenie speváckeho zboru Magis z kostola jezuitov v Bratislave za prítomnosti TV LUX.

Pobyt v prírode, parkoch a záhradách je zmyslový zážitok. Tento rok bolo heslom podujatia objavovať 5 zmyslov ukrytých v našich parkoch a záhradách. Veríme, že našimi aktivitami sme motivovali návštevníkov, aby si lepšie všímali, vnímali a chránili prírodu aj tu na Kalvárskom vrchu a spoznali aj jeho históriu.

Májová krížová cesta

autor textu: Katarína Turecká, 12.5.2024

V nedeľu dňa 12.mája 2024 sa konala na Kalvárskom vrchu v Bratislave pravidelná mesačná krížová cesta, ktorú zorganizovalo Občianske združenie Bratislavská kalvária v spolupráci s KZ Sprevádzajúci-pútnické bratstvo. Vzhľadom na skutočnosť, že druhú májovú nedeľu oslavujeme sviatok Deň matiek, tematicky sme venovali krížovú cestu za všetky matky a za naše rodiny. Modlitbou sprevádzal veriacich na Kalvárskom vrchu v Bratislave Mons.ThLic. Vendelín Pleva, hlavný ekonóm Bratislavskej arcidiecézy. Na záver krížovej cesty osobne zablahoželal všetkým prítomným ženám a matkám k ich sviatku predseda OZ Bratislavská kalvária Ing. Ján Klepáč.

Autorka fotografií - Katarína Turecká

Via lucis

autor textu: Katarína Turecká, 14.4.2024

Cesta svetla je liturgická pobožnosť, ktorej autorom je salezián Sabino Palumbieri. Je to nová pobožnosť,ktorá nadväzuje na tradičnú krížovú cestu a má 14 zastavení, pri ktorých sa rozjíma o veľkonočných udalostiach, o zmŕtvychvstaní Ježiša Krista, o stretnutí Ježiša Krista s jeho učeníkmi, o Nanebovstúpení a zoslaní Ducha Svätého.

Via lucis svojimi textami ponúka myšlienky radosti, lásky a nádeje.

Dňa 14.apríla 2024 o 15,30 hod. sa konala pobožnosť Cesty svetla na Kalvárskom vrchu v Bratislave, ktorú zorganizovalo OZ Bratislavská kalvária v spolupráci s KZ Sprevádzajúci s úmyslom povzbudiť veriacich k prežívaniu radosti z nového života, ktorý nám priniesol Ježiš Kristus. Spoločne s vyše 50 veriacimi sa na Kalvárskom vrchu v Bratislave pomodlil Cestu svetla vdp. Mgr. Štefan Suchanovský.

Autorka fotografií - Katarína Turecká

Pustovníci na Kalvárií v Bratislave

autor textu: Katarína Turecká, 17.3.2024

V nedeľu 17.marca 2024 o 17,00 hod. zorganizovali bratia dominikáni v spolupráci s členmi OZ Bratislavská kalvária pietne stretnutie pri starobylej lipe pred kostolom Panny Márie Snežnej na bratislavskej Kalvárií. Páter RNDr.Dominik Roman Letz,OP odslúžil sv.omšu za pustovníkov Blažeja a Hieronyma, ktorí sa stali obeťou lúpežného prepadnutia v noci zo 17. na 18. 3. 1758.

Pustovňa, v ktorej žili obaja pustovníci Blažej a Hieronym bola zriadená ešte pred morovou epidémiou 1712 na južnom svahu Kalvárskeho vrchu pri dnešnej Gorazdovej ulici. Podľa legendy pustovníci našli kamennú sošku Panny Márie ukrytú v studni. Po skončení morovej epidémie vložili pustovníci sošku do novopostavenej kaplnky Panny Márie na Hlbokej ceste-dnešné presbytérium kaplnky sv.Jozefa, postavenej Jánom Lauermannom.

Úlohou pustovníkov Hieronyma a Blažeja bolo starať sa o túto kaplnku a areál bratislavskej Kalvárie. Pustovňa zanikla koncom 19.stor. po zákaze pustovníctva vydaného Jozefom II. Pred pustovňou bol umiestnený drevený kríž, ktorý nám pripomína už len stará lipa, pôvodne zasadená pri kríži Božej muky.

Autorka fotografií - Katarína Turecká

Prvá krížová cesta 2024

autor textu: Eleonóra Klepáčová, 10.3.2024

Nedeľa Laetare 10. marca bola termínom našej prvej krížovej cesty na kalvárskom vrchu, na ktorej sa stretlo vyše 100 ľudí zo všetkých bratislavských farností, aby sa spolu modlili, meditovali a ďakovali za Kristovu výkupnú obetu. Krížovú cestu viedol františkán páter Jakub Martaus, správca františkánskeho kostola v Bratislave a modlili sme sa krížovú cestu sv. Leonarda z Porto Mauricio, budovateľa krížovej cesty v rímskom Koloseu. Na Kalváriu sa prišli modliť aj zástupcovia sponzorov, mladšie ročníky, aj dôchodcovia, ktorí svorne vyšliapali pomerne strmý kopec. Napriek stavebným prácam, ktoré sú na kalvárskom kopci rozbehnuté veriaci disciplinovane prešli celú trasu, na konci ktorej boli odmenení čajom a sladkými i slanými koláčikmi. Zapojenie františkánom bolo symbolické, nakoľko sa oni počas doby, kedy bola jezuitská rehoľa zakázaná, starali o skupiny pútnikov, ktorí sa sem prišli modliť.

Autorka fotografií - Veronika Sivčová (Človek a viera)

Ďalšie fotografie z krížovej cesty z 10.3.2024 si možno pozrieť v galérii na webe Človek a viera.

2% z dane pre OZ BAKA

autor textu: admin, 2.3.2024

Ak máte záujem podporiť činnosť OZ BAKA, môžete tak spraviť aj poukázaním 2% zo zaplatenej dane pre OZ Bratislavská kalvária. Môžete si stiahnuť formulár vyhlásenia vo formáte PDF, alebo vyplniť elektronický formulár na stránke Finančnej správy, kde je potrebné vyplniť údaje o prijímateľovi:

  • IČO: 52565441
  • Názov: BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA
Vyhlásenie je potrebné podať s prílohami (potvrdenie o zaplatení dane, prípadne potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti) na ľubovoľnom daňovom úrade do 30. apríla 2024.

Jarná brigáda

autor textu: Katarína Turecká, 2.3.2024

Dňa 24.februára 2024 zorganizovalo Občianske združenie Bratislavská kalvária v spolupráci s KZ Sprevádzajúci - pútnické bratstvo jarnú brigádu na Kalvárskom vrchu v Bratislave. Brigády sa zúčastnili Marian Oravec, Marian Baláž, Vilo Bednárik a člen FSE Vladimír Chudoba. Počas brigády boli vyčistené chodníky okolo zastavení krížovej cesty, pohrabané a odvezené lístie, ktoré napadalo zo stromov.

Autorka fotografií - Katarína Turecká

Zimná brigáda

autor textu: Katarína Turecká, 29.12.2023

Dňa 27.decembra 2023 zorganizovalo OZ Bratislavská kalvária v spolupráci s KZ Sprevádzajúci-pútnické bratstvo brigádu na Kalvárskom vrchu. Brigády sa zúčastnili Marián Baláž, Marián Oravec, Peter Lunáček a Katarína Turecká.

Počas dňa boli odstránené z chodníkov krížovej cesty vetrom polámané a vyvrátené stromy, ktoré boli následne popílené a aj odvezené. Chodníky okolo zastavení krížovej cesty sa stali opäť prístupné pre početných návštevníkov Kalvárskeho vrchu v Bratislave.

Autorka fotografií - Katarína Turecká

Brigáda ORLEN Unipetrol

autor textu: Katarína Turecká, 7.11.2023

Dňa 7.novembra 2023 zorganizovalo Občianske združenie Bratislavská kalvária jesennú brigádu na Kalvárskom vrchu v Bratislave. Brigády sa zúčastnila naša sponzorská firma PKN ORLEN UNIPETROL Slovakia s.r.o. Bol vyčistený areál a chodníky okolo zastavení krížovej cesty na Kalvárskom vrchu. Po skončení brigády sa stretli účastníci pri spoločnom obede.

Autorka fotografií - Katarína Turecká

Pravidelné krížové cesty

autor textu: Katarína Turecká, 8.10.2023

Jednou z úloh Občianskeho združenia Bratislavská kalvária je duchovná revitalizácia Kalvárskeho vrchu v Bratislave, kde bola postavená v 17.stor. baroková krížová cesta, ktorá časom zanikla a obnovenie jeho liturgickej funkcie. Občianske združenie Bratislavská kalvária v spolupráci s KZ Sprevádzajúci-pútnické bratstvo organizuje na Kalvárskom vrchu pravidelné mesačné krížové cesty, vždy druhú nedeľu v mesiaci o 15,30 hod. Stretnutie veriacich je na ulici Za sokolovňou pri základnom kameni obnovenej krížovej cesty. Prístup je zo zastávky MHD Sokolská. Prvá pravidelná mesačná krížová cesta na Kalvárskom vrchu v Bratislave sa konala 14.9.2013 na sviatok Povýšenia sv.Kríža. Na našich krížových cestách nás modlitbou sprevádzajú kňazi z jednotlivých farností a rehoľných spoločenstiev na území Bratislavy. Texty krížových ciest volíme na konkrétny úmysel. Modlitby veriacich pri jednotlivých zastaveniach krížovej cesty dopĺňajú spevom speváci, ktorí sú členmi OZ Bratislavská kalvária a KZ Sprevádzajúci-pútnické bratstvo.

Občianske združenie Bratislavská kalvária srdečne pozýva všetkých veriacich , aby sa ku nám pripojili a stíšili sa v spoločnej modlitbe krížovej cesty na Kalvárskom vrchu v Bratislave.

Autorky fotografií - Katarína Turecká a Veronika Sivčová (Človek a viera)

Ďalšie fotografie z krížovej cesty z 8.10.2023 si možno pozrieť v galérii na webe Človek a viera.

Sviatok Povýšenia sv. kríža

autor textu: Katarína Turecká, 17.9.2023

Dňa 17.9.2023 v nedeľu sa konala slávnostná procesia ulicami Starého mesta v Bratislave pri príležitosti sviatku Povýšenia sv. Kríža. Podujatie organizovalo Občianske združenie Bratislavská kalvária v spolupráci s KZ Sprevádzajúci-pútnické bratstvo a bratmi dominikánmi, ktorí spravujú farnosť Kalvária v Bratislave.

Podujatie sa začalo o 14,30 hod. v Katedrále sv. Martina v Bratislave, kde veriacich privítal farár vdp.ThDr. Peter Slepčan. Veriaci prešli v sprievode ulicami Starého mesta, Kapitulskou ul. cez Hodžovo námestie, Štefánikovou ul. až na ulicu Za Sokolovňou. O 15,45 hod. sa začala pobožnosť krížovej cesty na Kalvárskom vrchu v Bratislave. Modlitbou sprevádzal veriacich Mons. Prof.ThDr. Jozef Haľko, pomocný biskup. Pobožnosti krížovej cesty sa zúčastnilo okolo 200 veriacich. Slávnosť vyvrcholila sv. omšou o 17,00 hod. v kostole Panny Márie Snežnej v Bratislave na Kalvárii, ktorú celebroval Mons. Jozef Haľko.

Autori fotografií - Augustín Jadroň, Branislav Zumrík (Človek a viera) a Viktor Vlasák

TV Lux pripravila z podujatia reportáž odvysielanú v rámci Krátkych správ 20.9.2023 (pozrieť v archíve). Ďalšie fotografie si možno pozrieť v galérii na webe Človek a viera.

Víkend otvorených parkov a záhrad 2023

autor textu: Katarína Turecká, 4.6.2023

Dňa 3. a 4.júna 2023 Občianske združenie Bratislavská kalvária v spolupráci s KZ Sprevádzajúci zorganizovalo v rámci podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad 2023 dve poznávacie vychádzky po Kalvárskom vrchu v Bratislave. Návštevníkov podujatia sprevádzali slovom Mgr. Martin Čičo, RNDr.Roman Dominik Letz OP a Mgr.Katarína Turecká. Cieľom poznávacích vychádzok bolo priblížiť návštevníkom históriu, flóru a faunu Kalvárskeho vrchu. Poznávacích vychádzok sa zúčastnilo okolo 80 ľudí. Počas podujatia VOPZ boli v obnovenom areáli pri kríži inštalované 3 výstavy fotografií. Výstava architektov manželov Hantabalovcov s názvom Kalvária pred rokmi, dnes a zajtra, výstava Liturgická obnova Kalvárie a výstava Živočíchy Kalvárskeho vrchu-poznávaj a chráň. Autorkou fotografií bola Mgr.Katarína Turecká. Počas oboch dní sprevádzali výstavy dobrovoľníci. Marian Oravec záujemcov informoval o minulosti, súčasnosti aj o budúcnosti Kalvárského vrchu. V nedeľu návštevníkov na poznávacej vychádzke sprevádzala redaktorka TV LUX pani Švorcová. Veríme, že naše poznávacie vychádzky motivovali návštevníkov k tomu, aby si lepšie všímali, spoznávali a chránili prírodu aj tu na Kalvárskom vrchu a spoznali aj jeho históriu.

Autorka fotografií - Katarína Turecká

Jarná brigáda

autor textu: Katarína Turecká, 1.4.2023

Členovia OZ Bratislavská kalvária v spolupráci s členmi KZ Sprevádzajúci pravidelne udržiavajú priestory krížovej cesty na Kalvárskom vrchu v Bratislave. Čistia chodníky, kosia trávu a organizujú brigády na ktorých hrabú opadané lístie a zbierajú odpadky. Dňa 1.apríla 2023 zorganizovalo OZ Bratislavská kalvária a KZ Sprevádzajúci jarnú brigádu na Kalvárskom vrchu v Bratislave za účasti skautov. Jarnej brigády sa zúčastnilo 20 dobrovoľníkov. Brigádnici očistili chodníky krížovej cesty a priestor pri kríži. Z OZ BAKA sa zúčastnili brigády Marian Oravec a Mgr. Katarína Turecká a z KZ Sprevádzajúci Marian Baláž.

Autorka fotografií - Katarína Turecká

Jarná krížová cesta

autor textu: Katarína Turecká, 12.3.2023

Dňa 12.marca 2023 o 15.30 hod. sa konala prvá pravidelná mesačná krížová cesta na Kalvárskom vrchu v Bratislave v roku 2023, ktorú organizuje OZ Bratislavská kalvária v spolupráci s KZ Sprevádzajúci pod vedením podpredsedníčky OZ BAKA Mgr. Kataríny Tureckej každú druhú nedeľu v mesiaci. Krížovej cesty sa zúčastnilo okolo 150 veriacich.

Modlitbou sprevádzal veriacich na krížovej ceste vdp. Mgr.Marek Vranka z farnosti Blumentál. Pri základnom kameni obnovenej krížovej cesty na Kalvárskom vrchu v Bratislave privítal veriacich úvodným slovom predseda OZ BAKA Ing. Ján Klepáč. Na záver krížovej cesty na priestranstve pri kríži čakalo veriacich malé občerstvenie. Podával sa bylinkový čaj a domáce koláče.

Autorka fotografií - Veronika Sivčová

Predvianočné stretnutie členov a podporovateľov OZ Bratislavská Kalvária

autor textu: Ján Klepáč, 14.12.2022

Výbor Občianskeho združenia Bratislavská Kalvária zorganizoval dňa 14. decembra 2022 predvianočné stretnutie svojich členov a podporovateľov. Stretnutie sa konalo v reštaurácii BUDVAR na Cintorínskej ulici v Bratislave a zúčastnilo sa ho 32 pozvaných. Stretnutie otvoril predseda združenia Ján Klepáč. Vo svojom príhovore vyhodnotil aktivity združenia a dosiahnuté výsledky v roku 2022. Jeho vystúpenie doplnili podpredsedovia združenia Katarína Turecká, Marián Oravec, Michaela Hantabalová a hlavný inžinier projektu Juraj Hantabal.

Súčasťou predvianočného stretnutia bolo aj odovzdanie cien Občianskeho združenia Bratislavská Kalvária najvýznamnejším sponzorom projektu obnovy Bratislavskej Kalvárie v roku 2022. V tomto roku sa na prvom mieste umiestnili hneď traja sponzori ktorí prispeli sumou 50 000,- EUR. Prvým z nich bola Nadácia SPP, za ktorú prevzala cenu správkyňa Nadácie Eva Guliková. Ďalším bol Úrad Vlády SR, cenu prevzal riaditeľ Kancelárie predsedu vlády Dominik Porvažník A nakoniec trojica sponzorov, ktorá spoločne venovala v prospech projektu taktiež 50 000,- EUR: Tomáš Malatinský – prezident AZZZ SR, Peter Kažimír – guvernér NBS a Peter Krutil – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne. Cenu prevzal Tomáš Malatinský. Cenou bol zmenšený model kaplnky novej krížovej cesty z carrarského mramoru v mierke 1:50. Rovnaký model požehnal 12.9.2021 sv. Otec František počas návštevy Bratislavy.

Autorka fotografií - Zuzana Kostková

Požehnanie základného kameňa

autor textu: Katarína Turecká, 18.9.2022

Dňa 18.septembra 2022 sa konala v rámci procesie pri príležitosti sviatku Povýšenia sv.Kríža slávnosť požehnania základného kameňa novej krížovej cesty na Kalvárskom vrchu v Bratislave. Do základného kameňa bol vložený zmenšený model kaplnky novej krížovej cesty z mramoru v mierke 1:50, ktorý požehnal 12.9.2021 pápež František počas návštevy Bratislavy. Procesia sa začala v Dóme sv. Martina v nedeľu 18.septembra 2022 o 14,00 hod. Veriacich privítal v Dóme sv. Martina vdp. ThDr.Peter Slepčan. Procesia prešla ulicami Starého mesta. Základný kameň novej krížovej cesty požehnal bratislavský arcibiskup Mons.Stanislav Zvolenský. Po slávnosti požehnania základného kameňa arcibiskupom metropolitom Mons. Stanislavom Zvolenským sa konala krížová cesta na Kalvárskom vrchu v Bratislave.

Modlitbou sprevádzali veriacich Mons. Stanislav Zvolenský a provinciál páter Jozef Šofranko, SJ. Na vrchole Kalvárskeho vrchu otec arcibiskup udelil veriacim slávnostné požehnanie. Slávnosť vyvrcholila sv. omšou v kostole Panny Márie Snežnej na Kalvárií, ktorú celebroval otec arcibiskup Stanislav Zvolenský. Slávnosť požehnania základného kameňa, ktorú organizovalo Občianske združenie Bratislavská kalvária sa uskutočnila za prítomnosti médií RTVS, TV LUX a rádia Lumen. Prítomní boli aj predstavitelia sponzorských organizácií, pán premiér s rodinou, guvernér NBS a iní pozvaní hostia. Slávnosť spevom doprevádzal spevák Peter Janků a spevácky zbor MAGIS z Jezuitského kostola v Bratislave.

Autorka fotografií - Katarína Turecká

Víkend otvorených parkov a záhrad

autor textu: Katarína Turecká, 5.6.2022

V rámci podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad, ktoré sa konalo v dňoch 4. a 5. júna 2022 organizovalo OZ Bratislavská kalvária v spolupráci s KZ Sprevádzajúci prehliadku Bratislavskej kalvárie. Počas podujatia si mohli návštevníci akcie pozrieť v obnovenom areáli pri kríži panelovú výstavu Kalvária pred rokmi, dnes a zajtra architektov manželov Hantabalovcov a výstavu Liturgická obnova Kalvárie. Počas oboch dní sprevádzali výstavy dobrovoľníci. Marian Oravec záujemcov informoval o minulosti, súčasnosti aj o budúcnosti Kalvárského vrchu. V rámci podujatia sa konali prednášky s názvom Kalvária-zaniknutá dominanta mestskej panorámy. Prednášal Mgr. Martin Čičo, člen OZ Bratislavská kalvária a pracovník Slovenskej národnej galérie.

Rozhovor z podujatia VOPZ poskytli pre rádio LUMEN redaktorovi Petrovi Štancelovi Mgr. Katarína Turecká, podpredsedníčka OZ BAKA, Ing. arch. Michaela Hantabalová, podpredsedníčka OZ BAKA a Martin Čičo.

Autorka fotografií - Katarína Turecká

Pútnický víkend v rádiu Lumen

autor textu: Katarína Turecká, 3.6.2022

Dňa 3.júna 2022 bola v rádiu LUMEN vysielaná relácia PÚTNICKÝ VÍKEND.

Relácia bola nahrávaná na Kalvárskom vrchu v Bratislave. Redaktor rádia LUMEN Ivo Novák prešiel spolu s podpredsedníčkou OZ Bratislavská kalvária Mgr. Katarínou Tureckou a podpredsedom OZ BAKA Marianom Oravcom celú krížovú cestu a natočil s nimi rozhovor do rádia LUMEN. V rozhovore priblížili Katarína Turecká a Marian Oravec poslucháčom rádia históriu Kalvárskeho vrchu a aktivity OZ Bratislavská kalvária.

Autorka fotografií - Katarína Turecká

Najdôležitejšou úlohou OZ BAKA je duchovná revitalizácia Kalvárskeho vrchu v Bratislave, výstavba nových zastavení krížovej cesty a ďaľší rozvoj kultúrneho a duchovného dedičstva bratislavského Kalvárskeho vrchu s pozostatkom historickej krížovej cesty.

Posviacka obnovenej kaplnky

autor textu: Katarína Turecká, 13.9.2020

Dňa 13.septembra 2020 na sviatok Povýšenia sv.Kríža bola slávnostne posvätená obnovená kaplnka Ecce homo, ktorá sa stala súčasťou novej krížovej cesty ako jej IV.zastavenie. Historická kaplnka bola zrekonštruovaná do pôvodnej podoby. Podujatie zorganizovalo Občianske združenie Bratislavská kalvária v spolupráci s KZ Sprevádzajúci-pútnické bratstvo. Podujatie sa začalo o 14,30 hod. slávnostnou procesiou ulicami Bratislavy. O 15,45 hod. sa začala pobožnosť krížovej cesty, ktorej súčasťou bolo posvätenie obnovenej kaplnky. Kaplnku posvätil vdp.ThDr.Peter Slepčan, farár farnosti Dómu sv. Martina v Bratislave. Podujatie vyvrcholilo sv.omšou, ktorú celebroval vdp.ThDr.Peter Slepčan.

Autorka fotografií - Katarína Turecká

Požehnanie korpusu

autor textu: Katarína Turecká, 15.9.2019

Dňa 14.septembra 2019 na sviatok Povýšenia sv.Kríža bol v obnovenom areáli pri centrálnom kríži na Kalvárskom vrchu v Bratislave slávnostne požehnaný kríž s korpusom Ježiša Krista. Stalo sa tak pri príležitosti 325. výročia založenia Bratislavskej Kalvárie. Podujatie usporiadalo OZ Bratislavská kalvária v spolupráci s KZ Sprevádzajúci a bratmi dominikánmi. Repliku korpusu Ježiša Krista vyhotovil akademický sochár Andrej Margoč ml. Bronzový originál korpusu, ktorého autorom je pravdepodobne prešporský kovolejár Johann Achamer je umiestnený v bazilike minor Panny Márie Snežnej na Kalvárií. Podujatie sa začalo slávnostnou procesiou ulicami Starého mesta.

Zhromaždených pútnikov privítal a požehnal na cestu vdp.ThDr. Peter Slepčan, farár farnosti Dómu sv. Martina v Bratislave. Na úpätí Kalvárskeho vrchu sa o 16,00 hod. začala pobožnosť krížovej cesty. Po skončení krížovej cesty o 17,00 hod. Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup slávnostne posvätil obnovený kríž s korpusom Ježiša Krista. Po požehnaní kríža sa slávnosť zavŕšila sv. omšou, ktorú v bazilike Panny Márie Snežnej celebroval Mons.Jozef Haľko. Po sv. omši sa stretli na fare členovia výboru OZ Bratislavská Kalvária s Mons. Jozefom Haľkom na slávnostnom posedení.

Autorka fotografií - Katarína Turecká