História bratislavskej kalvárie

Bratislavská kalvária patrí k najstarším v strednej Európe a bola ozdobou Bratislavy až do päťdesiatych rokov minulého storočia. Má vskutku zaujímavú históriu.

Roku 1694 sa zástupcovia bratislavskej mestskej rady a jezuitov dohodli, že na pamiatku jedenásteho výročia víťazstva nad Turkami postavia kostol Povýšenia Svätého kríža s krížovou cestou na dnešnom kopci „Kalvária“. Na tomto mieste sa začiatkom septembra 1683 utáboril so svojím vojskom maďarský magnát Imrich Tököly, spojenec Turkov, ktorý sa ponáhľal k Viedni pomôcť Turkom v rozhodujúcom boji o Európu. Na mieste, kde je dnes zastavenie Golgota vztýčil osmanskú zástavu. Bitka sa odohrala 12.septembra 1683 a kresťanské vojská pod vedením poľského kráľa Jána III. Sobieskeho zvíťazili. To inšpirovalo rektora bratislavského jezuitského kolégia pátra Alberta Mechtla: „Na mieste kde viala nepriateľská zástava vztýčime víťazný Kristov kríž“. Nezostalo len pri slovách. Albert Mechtl sa ukázal ako schopný organizátor. Dokázal presvedčiť vedenie mesta, bohatých šľachticov, mešťanov ale i obchodníkov a remeselníkov, aby prispeli každý svojimi možnosťami k výstavbe bratislavskej kalvárie.

Zdroj fotografií - Mestský ústav ochrany pamiatok (MÚOP), Archív mesta Bratislavy (AMB)

Základný kameň bol položený 27. mája 1694 a Kalvária bola dostavaná v roku 1725. Krížová cesta sa skladala zo siedmych kalvárskych kaplniek (Olivová hora, Bičovanie, Tŕním korunovanie a posmievanie, Ecce Homo, Nesenie kríža, Vyzliekanie šiat, Pribíjanie na kríž) a dvoch prípravných. Prvá prípravná kaplnka "Kristus v mladosti" sa nachádzala v priestoroch dnešnej zastávky MHD na križovatke ulíc Štefánikova a Križkova. Pri výstavbe hotela v 19. storočí ju zbúrali, sochu Krista z nej osadili do niky fasády hotela Dax, neskôr Kriváň, v ktorej prežila až do 60-tych rokoch minulého storočia, keď hotel asanovali. Druhá prípravná kaplnka "Rozlúčka Ježiša s Máriou" stála za mestom na polceste medzi dnešným hotelom Matyšák a Palugayovým palácom. V roku 1894 ju zbúrali a v inej podobe postavili severnejšie na Pražskej ulici v tom čase ešte mimo zástavby. Dve kamenné sochy v životnej veľkosti z kaplnky z kompozície Rozlúčka Panny Márie s Ježišom, ktoré zachránili z rumoviska kaplnky, zreštaurovala sochárka Dana Salamonová; sochu Panny Márie v roku 1965 (dnes je exponátom kaplnky Starej radnice) a sochu Krista v roku 1967 v podobe torza (dnes v GMB v Mirbachovom paláci).

V 40-tych rokoch minulého storočia boli kaplnky Kalvárie ešte v obstojnom stave, ale v 50-tych rokoch nástupom komunistického režimu bola Kalvária z politických dôvodov postupne likvidovaná až napokon úplne zničená. K najvážnejšej devastácii celého komplexu prišlo pri výstavbe Pražskej ulice, kedy sa odbagrovalo z Kalvárskeho kopca, čo zasiahlo tri kaplnky. Ostatné kaplnky podľahli zubu času a nájazdom neďalekých stavebníkov. A tak mnohí zo súčasnej generácie Bratislavčanov ani nevedia, kde sa Bratislavská Kalvária nachádza.

Zdroj fotografií - Mestský ústav ochrany pamiatok (MÚOP), Archív mesta Bratislavy (AMB), hantabal architekti

Do 21. storočia sa zachovalo len torzo, ruina jedinej kaplnky Ecce homo a spráchnivelý drevený kríž s bronzovou sochou Krista nad schátraným schodiskom. Obnova Kalvárie bola pozvoľná, spočiatku prebiehala len formou altruistických brigád našich a zahraničných študentov na čistení a úprave terénu. V roku 2000 bol kríž nahradený novým dreveným v rovnakých proporciách. Bronzová socha Krista bola v rokoch 2002-2006 zreštaurovaná študentami VŠVU. Po viacerých pokusoch o revitalizáciu sa od roku 2004 sa na Kalvárii začalo angažovať KZ Sprevádzajúci – pútnické bratstvo, ktoré svojpomocne pripevnilo na stromy lemujúce bývalú krížovú cestu 14 zarámovaných litografických obrázkov predstavujúcich jednotlivé zastavenia krížovej cesty, pri ktorých sa pravidelne začali modliť Krížovú cestu. V roku 2018 architekti manželia Hantabalovci s prispením miestnej časti Bratislava Staré mesto a Bratislavskej arcidiecézy obnovili priestor terasy pri kríži.

V auguste 2019 prevzalo starostlivosť o jej revitalizáciu novozaložené občianske združenie Bratislavská Kalvária. V tom istom roku k ústrednému krížu krížovej cesty pristavali postranné kríže lotrov. Korpus Krista na ústrednom kríži bol nahradený kópiou z umelého materiálu, ktorú zhotovil sochár Andrej Margoč, ktorý sa podieľal aj na reštaurovaní originálu. Originálny korpus bol v júli 2020 umiestnený v kostole Panny Márie Snežnej. Zakúpenie kópie korpusu Krista bolo možné vďaka finančnej podpore manželov Jána a Eleonóry Klepáčovcov.
Napriek týmto drobným úpravám treba priznať, že hociktorá obec na Slovensku mala ešte v dvadsiatych rokoch 21. storočia reprezentatívnejšiu krížovú cestu ako hlavné mesto. Členovia občianskeho združenia Bratislavská Kalvária si stanovili cieľ, pristúpiť k revitalizácii tohto verejného priestoru komplexne, profesionálne, s výsledkom za ktorý sa nebudú musieť hanbiť ani budúce generácie.

V priebehu uplynulých troch rokov, bohužiaľ čiastočne covidových, bola dokončená Golgota, vybudované zábradlie v najexponovanejších miestach Kalvárskeho vrchu a obnovené torzo – pozostatok jedného zastavenia krížovej cesty, ktoré podľa rozhodnutia pamiatkarov bolo nutné vrátiť do pôvodnej podoby. Tieto výsledky sme mohli dosiahnuť vďaka finančnej podpore Nadácie SPP, Nadácie EPH a spoločnosti ORLEN Unipetrol Slovakia. Zároveň členovia výboru združenia, architekti manželia Hantabalovci vypracovali návrh na nové zastavenia krížovej cesty, ktoré rozmerovo vychádzajú z pôvodných kaplniek, ale architektonickým návrhom zodpovedajú duchu súčasnej doby. S týmto návrhom súhlasili všetky kompetentné autority a tak sme v júli 2022 mohli pristúpiť k ich postupnej realizácii. Na začiatku roku 2023 môžeme konštatovať, že sme postavili základy a základové dosky nových kaplniek a postupne pristupujeme k odlievaniu korpusov kaplniek, ktoré budú z ušľachtilého betónu. Práce na výstavbe kaplniek chceme ukončiť v roku 2023 a potom bude nasledovať vnútorná výzdoba kaplniek mozaikou, ktorá bude znázorňovať dej jednotlivých zastavení krížovej cesty. Predbežný termín dokončenia celého komplexu predpokladáme do konca roku 2024.
Splnenie tohto harmonogramu však závisí aj od priazne a finančnej podpory sponzorov.