Objavte Kalváriu v Bratislave

miesto, ktoré píše históriu od roku 1694

História

Myšlienka postaviť krížovú cestu na kopci za mestom skrsla v roku 1694 v časoch tureckého nebezpečenstva, ako pamiatka víťazstva kresťanských síl v bitke pri Viedni.

viac...

Obnova kalvárie

Po rokoch chátrania krížovej cesty sa vďaka skupine aktivistov rozbehol proces komplexnej revitalizácie kalvárie. Prečítajte si aktuality z rekonštrukčných prác.

viac...

OZ Bratislavská kalvária

V roku 2019 skupina nadšencov založila občianske združenie s cieľom koordinácie aktivít súvisiacich s revitalizáciou krížovej cesty.

viac...
Našu prácu môžete podporiť príspevkom na transparentný účet:
SK0609000000005162391887